Spearmint People

All affärsutveckling och innovation sker när människor känner sig trygga, kompetenta och tillåts ta ansvar. Företag och organisationer kan systematiskt och medvetet bygga värderingar och kultur som ger grunden för utveckling och innovation – både för affären, kunderna och sina medarbetare.

Spearmint People tror på alla människors vilja att hitta en mening, ta ansvar och ständigt sträva att utveckla sig själv, sin arbetsgivare och världen.

Vi erbjuder resursförstärkning, utveckling och implementering inom
områden som:

  • Företagets/organisationens medarbetar-varumärke
  • Värderingstyrd rekryteringsprocess
  • Förändrings kunskap i relation till HR-strategisk implementering
  • Organisationsutveckling och medarbetarengagemang
  • Team-, och Ledningsgruppsutveckling
  • Individ-, och ledarskapsprogram
  • Mentor- och coachprogram samt stöd
  • Succession- och talangutveckling
  • Effektivisera HR-processer, såväl nationella som internationella

Spearmint People arbetar med kortare uppdrag för att etablera nya synsätt och med längre uppdrag för att bygga långsiktiga resultat med ett agilt förhållningssätt som: ledarskaps- och grupputvecklingskonsult, interim HR-chef eller HR-utvecklingskonsult.