Om oss

Hönan eller ägget? Den klassiska frågan om vad som kom först är svårbesvarad. Ändå är den återkommande i många sammanhang. För hur är det till exempel med affärsutveckling? Går det att utveckla företag och organisationer så de växer och frodas utan att människor tillåts göra detsamma? Och går det ens att tala om utveckling av chefer och medarbetare utan att företagen, bolagen och affärerna måste påverkas och utvecklas?

All affärsutveckling och innovation sker när människor känner sig trygga, kompetenta och tillåts ta ansvar. Företag och organisationer kan systematiskt och medvetet bygga värderingar och kultur som ger grunden för utveckling och innovation – både för affären, kunderna och sina medarbetare.

För oss är det en självklarhet att utvecklingen av affärer och människor går, och måste gå, hand i hand.

Samtidigt är vi också övertygade om att grunden för verklig framgång och god, långsiktig tillväxt är utvecklingsprojekt som baseras på viljan att göra världen bättre och bidra till något större.

Det är därför vi driver Spearmint Business & People, där vi med våra respektive specialområden hjälper företag och organisationer att utveckla affärer och människor för en hållbar framtid för oss alla – i både enskilda och gemensamma uppdrag.

Agneta Spjuth – Spearmint Business & People

Agneta Spjuth

  • Projektledare
  • Marknadsstrateg
  • Affärsutvecklare

Som datadriven projektledare med stort intresse för både människor och miljö har jag jobbat med affärs- och marknadsutveckling för små- och medelstora företag de senaste 28 åren.

Med både inhemska och internationella erfarenheter från så vitt skilda branscher som ideella sektorn, hälso- och sjukvård till detaljhandel och IT har jag drivit både digitala och traditionella utvecklingsprojekt. Med en bakgrund i marknadsföring, marknadskommunikation och marknadsanalys har jag haft förmånen att jobba med marknadsutveckling, systemutveckling, webbutveckling, CRM och andra spännande områden.

Mina nuvarande och kommande projekt har en gemensam nämnare, de har alla någon form av positiv påverkan på samhälle, miljö eller både och. Min strävan är att ta ytterligare kliv in i projekt med tydlig hållbar, långsiktig strävan till att bidra till en bättre värld.

Thomas Spjuth – Spearmint Business & People

Thomas Spjuth Eriksson

  • Ledarskaps- och grupputvecklingskonsult
  • Interim HR-chef
  • HR-utvecklingskonsult

Beteendevetare med mer än 30 års erfarenhet inom HR, försäljning och organisationsutveckling varav 11 år i en internationell affärsmiljö med jobb och boende i London, Moskva och Singapore.

Branscher som bank, IT, detaljhandel, statliga och idéstyrda organisationer i roller som global HR-direktör, regional Learning & Development-chef, regional rekryterings- och talangchef, projektledare och utvecklingsansvarig.

Förmåga och intresse att utveckla människor och team med en stark tro att alla har en stor potential att utveckla både sig själva och affären - samtidigt. En lagspelare som bygger relationer med fokus på ständig förbättring med stor erfarenhet av olika kulturer och nationaliteter. Faciliterings- och utbildarroll i ledningsgrupper och ledarskapsprogram baserad på gedigen erfarenhet från olika utbildningsroller, främst inom IKEA-sfären.

Har både varit specialist inom t ex utvecklingsprojekt inom e-learning och olika ledarskapskoncept samt chef/ledare för egna team i de fyra internationella stationeringarna.

Som konsult tar jag gärna ansvar för helheten – behovsinventering, strategiskrivande, implementering och utrullning av hela eller delar av HR-processen.