Spearmint Business

Spearmint Business hjälper till med att initiera, driva och implementera alla typer av marknads- och affärsutvecklingsprojekt, så länge de syftar till att göra världen bättre. Vi tror att grunden för verklig framgång och god, långsiktig tillväxt är utvecklingsprojekt som baseras på viljan att göra världen bättre och bidra till något gott.

Marknads- och affärsutvecklingsprojekt kan utformas på många olika sätt och innehålla flera skilda delprojekt, allt beroende på målen som ska uppnås. Ibland identifierar och definierar vi problemställningen tillsammans med uppdragsgivaren och bygger projektplanerna därifrån. Andra gånger får vi tydligt avgränsad brief och projektplan att genomföra från ax till limpa.

En viktig utgångspunkt i våra uppdrag är att säkra de olika typer av kunskapskällor som finns internt och bland de viktigaste intressenterna. Utifrån en inventering av befintlig information, data och insikter tar vi ett helhetsgrepp om vad som behövs för att driva utvecklingsprojektet framåt.

Exempel på typer av projekt som vi driver:

  • Marknadsanalys
  • Marknadsundersökning
  • Marknadsstrategi
  • Marknadsutveckling
  • Marknadsplan
  • Affärsplan
  • Affärsutveckling
  • CRM-strategi och implementering