Självstyrt lärande i grupp – tillsammans med andra utvecklar du ditt egna unika ledarskap!

19 augusti 2019
Spearmint Nyheter

Spearmint People erbjuder en metod och koncept där du i en grupp om sju till åtta deltagare hittar, utvecklar och grundar dig själv som chef och ledare.

Med hjälp av gruppen och en lär-coach sker ett individuellt lärande baserat på gemensamma träffar och övningar i din egen arbetsvardag. Lärandet har alltid en stark koppling till rörelsen mot en framtida önskad roll eller position och sker genom en strukturerad process under 4-6 månader. Under den perioden stöttas och utmanas deltagarna i att “lära att lära” med hjälp av analys- och mappningsverktyg, 360-utvärderingar, reflektion, dialog, coaching och feedback-modeller.

Självstyrda lärande grupper startas upp med syfte att utveckla nästa generation av ledare, arbetsgrupper i förändring, nystart och omställning eller bygga en självstyrd lärande kultur. 

Vi berättar gärna mer hur det kan se ut i din organisation eller företag!