Aha! med strategiska affärssimuleringar

21 augusti 2019

Vad är det som behövs för att skapa förutsättningar för förändring, utveckling och innovation? Förutom en företagskultur där människor känner sig trygga och tillåts ta ansvar behöver de även få känna sig kompetenta och en djup förståelse för helheten, vart bolaget är på väg och att det finns ett meningsfullt syfte.

Kompetensutveckling är en nyckelfaktor i den strävan att skapa den miljön. 

För en typ av kompetensutveckling där grupper samtidigt ska få både en gemensam helhetsförståelse samtidigt som djupa och påverkande insikter, använder vi strategiska affärsspel från Celemi.

”Aha-upplevelser”, ”light bulb moments” och ”insikter som känns i magen”, är några vanliga reaktioner och resultat från deltagare som just avslutat ett parti affärsspel.

Apples & Oranges är ett fysiskt, praktiskt spel där ett team ställs inför affärsmässiga frågeställningar om hur ett tillverkande bolag ska förbättra cash flow, omsättning och vinst under tre fiktiva verksamhetsår. Apples & Oranges är ett av de mest populära affärsspelen i Celemis portfölj. 

Ett annat efterfrågat spel riktas till projektgrupper och som tränar deltagarnas projektledande och kommunikativa förmågor. Spelet Cayenne lovordas både av större organisationer som har stor projektvana och av organisationer som står inför sina första internt drivna projektintiativ.

Spearmint Business & People är certifierade för både Apples & Oranges och Cayenne. Hör av dig om du vill veta hur strategiska affärsspel kan hjälpa din organisation att:

  • bygga kompetens för affärsutveckling och innovation 
  • skapa nya förutsättningar för förändring, utveckling och innovation.